ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิรูปงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิรูปงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ึคลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน